Ansattoversikt


Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Psykiatrisk sykepleier 915 90 795