Ansattoversikt


Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
klinisk sosionom 915 90 795
spesialsykepleier rus 905 22 736

( 50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV)

Psykolog