Ansattoversikt


Oppvekst og integrering - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent/ HTV 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Tolk
Programrådgiver 905 25 936
Rektor/ leder 912 49 037
Flyktningkonsulent 469 07 897

Ansvar for bosetting av flyktninger.