Ansattoversikt


Utvikling og service

Ansatte i avdelingen Utvikling og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Utvikling og service 71 64 74 66 470 24 510
Ungdomsklubbkoordinator
Seniorrådgiver 71 64 74 05
Arkivleder 71 64 74 02
Økonomisjef 71 64 74 22
Ansvarlig nettside/ utvalgssekretær 71 64 74 31
Prosjektleder Skansen 71 52 26 26
Personalleder 71 64 74 35
IKT 71 64 74 21 979 60 739
Saksbehandler lønn 71 64 74 25