Vis avløpsvett

Noen på Aure sentrum har tømt kjemikalier i avløpet som tettet silene ved renseanlegget. Dette er meget uheldig og ulovlig. Vi minner derfor alle brukere om å ikke tømme noe annet i do, vask eller sluk enn det som hører til der.

Her kan du lese mer om dette.

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure