Vi har fire fastleger i Aure

Fra og med 3.oktober 2022 er alle fire legehjemler i Aure bemannet.

 I tillegg til Trine Hjelen og Marie Osen er det inngått avtale for ett år med legene Fredrik Struksnes og Sarah Ravindran. Fredrik Struksnes har vært LIS1 hos oss siden februar og vil nå jobbe i den listen som Maryna Dziubanenko, og tidligere Jaap Romijn, betjente. Sarah Ravindran vil jobbe i den listen som ble betjent av Farid Neshat, og tidligere Lisa Skiphamn.

Maryna Dziubanenko har nå permisjon fra Aure kommune for å arbeide på Kristiansund sykehus. Dette som nødvendig kompetanseheving. Hun kommer tilbake som fastlege hos oss 25.august 2023.

Vi arbeider for å rekruttere en siste fastlege på permanent basis fra og med september 2023, og sikre stabile legetjenester.

Vi er svært takknemlig for innsatsen til våre ansatte i legetjenesten og alle vikarer som tross svak bemanning i sommer har gitt alle som trenger det gode legetjenester. Vi håper nå å gå inn i en mer stabil periode for både ansatte og pasienter.