Vedtaket etter smittevernloven §4-1, fattet 27.03.20 oppheves

Begrunnelse:

Målet med vedtaket var å redusere fare for smittespredning gjennom å forhindre ytterlige innreise av personer. Vedtaket kom i tillegg til nasjonale vedtak og retningslinjer.

Aure kommune befinner seg fremdeles i fase 1, som innebærer at kommunen har smittede, men full kontroll på hvor smitten kommer fra.

Kommunelegen vurderer at strenge lokale innreisebegrensninger i tillegg til nasjonale vedtak, har hatt effekt for Aure kommune. Det er store samfunnsmessige konsekvenser ved slike smittebegrensende tiltak. Det vurderes nå at det er mindre effekt fremover ved å holde kommunegrensen stengt og som en helhetsvurdering oppheves vedtaket fra og med i dag (30.03.2020).

Oppheving av vedtaket betyr at personer som til nå har holdt seg i karantene som følge av innreisebegrensningen nå kan avbryte karantenen.

Det anmodes samtidig sterkt om at alle nasjonale vedtak og retningslinjer følges.

Jacob Herman Romijn
kommuneoverlege