Vedtak fra kommuneoverlegen i Aure kommune

Kommuneoverlegen i Aure kommune fatter følgende vedtak:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen fredag 20.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

1) Maks 5 barn eller unge per gruppe i skole eller barnehage.

2) Maks 10 personer ved møter eller arrangement/sammenkomster. Dette gjelder både for det offentlige og i private sammenhenger.

3) Ved gravferd: maks 15 personer

Vedtaket trer i kraft fredag 20.03.2020, og gjelder inntil vedtaket oppheves.