Varsel om oppstart av planarbeid Borvika

Aure kommune har mottatt varsel oppstart av arbeid med detaljregulering for del av eiendommen gnr.94 bnr.18, Borvika.

Nærmere opplysninger om planarbeidet finnes her, under overskriften melding om planoppstart.