Varsel fra NEAS om strømstans - Gylthalsen til Giset

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Aure vil det bli strømstans for kunder på strekningen Gylthalsen til Giset fra tirsdag 19.juni klokka 23.00 til onsdag 20.juni cirka klokka 06.00.

Berørte kunde vil bli varslet med SMS-melding.