Varsel fra NEAS om strømstans - Aure

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure, vil det bli strømstans for kunder tilknyttet nettstasjon 55 Ånes, 3080 Giset Nord og 144 Mjosund Bru,

torsdag 14.januar fra kl. 10.00 til ca.kl.12.00.

Vi beklager de ulempene dette kan medføre.

36 kunder vil bli berørt av strømstansen.

Disse er varslet med melding på SMS