Utskifting av stikkrenner på fylkesvei 6192 ved Sjøli


Det blir utskifting av stikkrenne på fylkesvei 6192 ved Sjøli den 22. juni fra klokka 20.00 til den 23. juni klokka 06.00 

Det blir omkjøring via Fylkesvei 680.

Utrykningskjøretøy kan slippes forbi.

Stedsansvarlig Åge Hjelen, telefon 90757628