Ungdommens jobbsentral Sommerbua er i gang fra skoleslutt

Sommerbua skal være en jobbformidler og etablere kontakt mellom ungdommen og arbeidsgiverne.

Sommerbua sin intensjon er at ungdommer som ikke selv klarer å få seg sommerjobb kan få muligheten gjennom Sommerbua.

Siden Sommerbua startet har vi hatt en stor økning i både arbeidstakere og arbeidsgivere, og dette er svært positivt!

 

Følgende kriterier gjelder:

  • Arbeidstaker må være mellom 16-20 år i inneværende år.
  • Sommerbua står fritt til å fordele oppdragene etter fristens utløp (16.juni). Den enkelte arbeidstaker kan velge å takke nei til et oppdrag, men vil ikke automatisk få tildelt annet oppdrag.
  • Det vil ikke være anledning til å benytte egne barn/barnebarn el. andre i nær familie til å jobbe for seg gjennom Sommerbua
  • Det skal ikke være avtalt arbeidsforhold på forhånd mellom oppdragsgiver og arbeidstaker når de melder seg inn til Sommerbua.
  • Ved tildeling av oppdrag tas det hensyn til bosted, alder og evnt type jobb som er ønsket
  • Kun de ungdommene som er bosatt i Aure kommune kan melde seg på Sommerbua

I år som i fjor vil det være elektronisk påmelding for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Det er selvfølgelig mulig for arbeidsgiverne å ta kontakt med oss pr. tlf for å melde inn oppdrag, men vi oppfordrer alle til å bruke påmeldingsskjema nedenfor.

 

Arbeidstaker

Er du mellom 16 (ferdig med 10.klasse) og 20 år og ønsker å ha noe å gjøre i sommer, kan du melde deg på Sommerbua innen 16. juni.

Arbeidet du kan få er generelt hagearbeid, maling, vasking, forefallende gårdsarbeid, barnepass osv.

Lønn

Du får tarifflønn. Lønnsutbetaling skjer den 12. i hver måned mot at du har levert timelista di innen den 3. i lønningsmåneden.

Feriepenger utbetales i juni 2019.

Når er det oppstart for Sommerbua?

Oppstart er etter skoleslutt, cirka 23.juni.

Påmelding 

Meld deg som arbeidstaker

 

Oppdragsgiver

Du må betale kroner 80,- per time for leid arbeidskraft. Aure kommune dekker resten og tar seg av alt det praktiske med arbeidsavtaler, lønnsutbetalinger, forsikringer, arbeidsgiveravgift og så videre.

Faktura blir sendt til oppdragsgiver når Sommerbua er ferdig for sesongen.

Påmelding

Meld deg som oppdragsgiver

 

Påmeldingsfrist

Det er et ønske at flest mulig melder seg på før 16.juni. Men vi tar imot både oppdrag og arbeidstakere etter det også.

 

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Hilsen Sommerbua

Kontaktinformasjon

Grete Ørsal
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 44
Solfrid W Soleim
Saksbehandler
E-post
Telefon 71 64 74 19

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Postadresse

Aure kommune

Postboks 33

6689 Aure