Undervisningstilbud i kulturskolen skoleåret 2021/22

Søknadsfrist til hovedopptak skoleåret 2021/2022 er 2. mai 2021.

Frist for re-registrering for eksisterende elever er også 2. mai 2021.

 

Musikk

 • Bassgitar
 • Barnekor / Etter skole kor
 • Fiolin
 • Gitar
 • Mandolin og ukulele
 • Messinginstrumenter
 • Musikklek
 • Musikkopplevelse
 • Musikkproduksjon/musikkteknologi
 • Piano
 • Orgel
 • Slagverk
 • Torader
 • Vokalgruppe for voksne
 • Vokal

Undervisningen er i Aure Arena og/eller på Tustna barne- og ungdomsskole, TBUS. Undervisningen er individuelt eller i grupper. For nærmere beskrivelse av tilbudene se kommunens nettsider.

 

Kunst

På kunst får du opplæring i tegning, maling, collage, trykk og instillasjoner. Kunst undervises i grupper på maks 10 personer. Undervisningen er på Tustna barne- og ungdomsskole, TBUS.  onsdager

 

Dans

Kulturskolen har i flere år samarbeidet med Operaen i Kristiansund og leier danselærer derfra. I timene får elevene lære grunnteknikk og utforsker forskjellige stilarter som street, showdans og lyrisk. Tilbudet i dans er fra 4 år til og med 10. klasse. Undervisningen er i grupper som settes sammen etter alder. Undervisningen er i Aure Arena på mandager.

 

Nye tilbud i kulturskolen for skoleåret 2021/2022

 

Musikklek

Musikklek er for barn fra 3-6 år som ønsker å lære musikk på en morsom og leken måte. Vi vil lære sangleker og fokusere på rim og regler, rytme, bevegelse og sang. Vi skal også utforske melodi, puls, klang og form. Det skal legges til rette slik at barna får synge og musisere sammen. Musikklek er i Aure Arena. Ukedag og tidspunkt blir bestemt til høsten.

 

Ukuleleklubben

Bli med i ukuleleklubben! Kom og spill ukulele samen med oss. Vi vil starte opp med gruppeundervisning i ukulele rett etter skolen for elever i 1-4 klasse. Undervisningen i Aure Arena og Tustna barne- og ungdomsskole, TBUS.

 

Etter skole kor 

Etter skole koret får elevene skape glede gjennom sang, musikk og lek! I timene vil vi utforske stemmen, rytmer, toner og bevegelse. Repertoaret vil være kjente barnesanger, viser og andre sanger som kan være artige å synge. Etter skole kor er fra 1-4 klasse på Tustna barne- og ungdomsskole, TBUS og i fra høsten vil det bli tilbud om Etter skole kor i Aure Arena også.


Musikkproduksjons/musikkteknologi

Elevene vil lære om produksjon og bearbeiding av lydfiler og lage egen musikk via digitale verktøy.  Fra 7. klasse i Aure Arena og på Tustna barne- og ungdomsskole, TBUS.


Vokalgruppe for voksne

Liker du å synge? Har du lyst til å utvikle sunn stemmebruk på en morsom og god måte? Kontrollere pust og egen stemme? Vil du lage musikk sammen med andre? Kom å bli med i vokalgruppe for voksne! Undervisning i Aure Arena. Ukedag og tidspunkt blir bestemt til høsten.

 

Les mer om Aure kulturskole og søk plass