Treningsrommet på Aure Arena åpnes fra mandag 13. juli

Etter at Aure Arena nå har fått på plass en godkjent ordning i forhold til smitteveileder ubemanna treningsrom, åpnes det for å ta i bruk treningsrommet i Aure Arena fra mandag 13. juli.

NB! Inngangen er på øversiden av skolen lengst mot fotballbanen. 

 

Følgende tiltak i forhold til smitteveileder gjelder for treningsrommet i Aure Arena:

 • Brukere av rommet må ha adgangskort, og kun inngang på øvre side mot barneskolen kan benyttes.
 • Alle som har symptomer på Covid 19 må holde seg hjemme.
 • Det er satt et tak på maks 12 personer som kan være inne i treningsrommet samtidig.
 • Garderobene holdes stengt. Kun toalettet utenfor treningsrommet holdes åpent.
 • Alle som under trening må ligge på golv eller matter må bruke medbrakt håndkle.
 • Alle apparat må rengjøres etter bruk.
 • Det skal alltid være en avstand på en meter. Både under trening og ellers.
 • Det skal være en avstand på to meter under trening med høy intensitet. For treningsrommet i Aure Arena gjelder dette «vindusrekka». Treningsrommet er nå tilpassa slik at alle apparat som er tilgjengelig kan brukes. Er det tvil i forhold til intensiv trening bes brukerne ta ekstra hensyn.
 • Det er kun en person som kan gå inn på samme adgangskort. Kommer det to, eller flere i lag, må alle låse seg inn som om de kom alene.
 • Følg rådene om smittehygiene anbefalt av Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. Egne plakater om dette er satt opp.
 • Eget tilsyn er på plass, som vil påse at alle smitteverntiltak blir fulgt. Tilsynet vil også sørge, for at berøringsflater blir rensa.

 

Åpningstider treningsrommet Aure Arena:

Gjelder fra 13. juli – 23. august.

10:00 – 20:00