Treningsrommet i Aure Arena åpnes

Som del av kommunens oppmykning av koronarestriksjoner, har kriseledelsen besluttet å åpne treningsrommet i Aure Arena for individuell trening fra og med 22. januar.

Alle kan benytte seg av tilbudet i treningsrommet, ikke bare de under 20 år, så lenge de trener individuelt. Dette betyr at ingen skal komme i grupper, men to eller flere kan likevel trene i rommet samtidig, så lenge det er mulig å holde tilstrekkelig avstand. 

En klar forutsetning for åpent treningsrom er at smittevernreglene overholdes. Det vil derfor bli foretatt hyppige stikkprøver.