Trenger du å reservere deg mot digital kommunikasjon?

Som innbygger kan du gi beskjed dersom du ønsker å reservere deg mot digital kommunikasjon.

 

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere digitalt med innbyggerne. Som innbygger kan du reservere deg. Du vil da motta vedtak og andre viktige brev på papir.

Mer informasjon om hvordan du går fram finner du her.