Tillatt fart på sjøen i Aure for fritidsfartøy

Fartsgrensene for fritidsfartøy på sjøen i Aure er uendret

Som følge av endringer av nasjonalt regelverk om fartsbegrensning for fritidsfartøy på sjøen, er de særskilte bestemmelsene for Aure kommune bekreftet videreført. Gjeldende regelverk for de aktuelle områdene framgår av her:

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøy, sjøkart nr. 37, Aure kommune, Møre og Romsdal