Tilbudet om skyssbåt avsluttes

Møre og Romsdal fylkeskommune avslutter tilbudet om skyssbåt når fergen mellom Tømmervåg og Kristiansund er innstilt.

Skyssbåten vil gå etter oppsatt rute til og med mandag 3.februar.

Høye utgifter per passasjer

Så langt har bare 15 passasjerer nyttet seg av tilbudet. På avganger med passasjerer har det i gjennomsnitt vært bare en reisende.

Det lave passasjertallet sett i sammenheng med utgiftene til båten gjør at fylkeskommunen mener det ikke er grunnlag for å videreføre tilbudet med skyssbåt.

Innstilte fergeavganger ut februar

Oppgraderingen av Tømmervåg fergekai går etter planen. Peleboring fra kai og lekter gjør at det er nødvendig å innstille ferjeavganger morgen og kveld. Om været stopper kaiarbeidet, skal fergene gå som normalt. Det vil bli varslet gjennom Fjord1 sine varslingstjenester.

 

Kontaktperson i Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektleder Arild Vikan, tlf. 402 87 138