Til eiere og interessenter av sjøhus i Aure Kommune - møtet er utsatt til 9. februar

Høsten 2021 startet Åse Ulfsnes i samarbeid med Aure Kommune opp et forprosjekt som skal se nærmere på bruken av sjøhus, spesielt de med sval, i reiselivssammenheng, og danne grunnlaget til en interesse gruppe for bevaring av sjøhusa våre. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer og bedrifter som har lyst til å bistå i arbeidet.

I Aure kommune har vi mange svalgangsnaust og svalgangsbrygger. Før var sjøhusa viktige for å kunne bo og leve langs kysten. Da behovet for sjøhus har endra seg har en del av disse sjøhusa forsvunnet, noen har rast sammen og noen er i dårlig forfatning. Aure har stor konsentrasjonen av denne typen bygg, Møre og Romsdal fylkeskommune har definert dette som nasjonal verdi.

Målet med prosjektet er å ta vare på kulturarven i sjøhusa og bevaring til nytt bruk. Bygge opp samarbeid mellom ulike aktører som kan være med å stimulere til kunnskap, inntekt og kreativitet. Stimulere til at sjøhus med sval blir tatt vare på og mulig nye bruksområder.

Prosjektet har to hoved aktiviteter.

  1. Danne en interessegruppe som kan støtte og hjelpe hverandre for å ta vare på sjøhus. Utvikle kompetanse, samle kunnskap og finne støtteordninger.
  2. Kartlegge grunneiere/bedrifter som har naust de ønsker å bruke i reiselivssammenheng. På denne siden av prosjektet kan en se for seg løyper sjøveien med destinasjoner underveis med opplevelser, turer, mat, kunst, overnatting og kulturarv gjennom besøk ved museum, svalgangsbrygger og naust. Bruke tekst eller guide. Man kan se for seg utstillinger, overnatting, historiefortelling og bespisning.

 

Er du en av de som kunne tenke deg å bli med i interessegruppen og/eller har et sjøhus du ser for deg du kunne bruke videre i reiselivssammenheng?

Tilstand på sjøhus har på nåværende tidspunkt ingen betydning. Ta kontakt med oss for en samtale.

Styringsgruppa forprosjekt sjøhus med sval:

Åse Ulfsnes-Prosjektleder. Telefon 970 32 361, aaseulfsnes@gmail.com

Ingvild Bakk-Aure kommune, Kråksundet sjøbruksmuseum

Ingunn Golmen- Styreleder Kråksundet sjøbruksmuseum

Kristine Lie- Ringholmen sjøhus

Pål Kristiansen-Tustna ladestasjon

 

Vi planlegger informasjonsmøte om sjøhus og forprosjektet i Aure Arena 9. februar kl. 18. Program og

mer informasjon vil bli publisert  her på hjemmesida og via facebook.

Håper å se deg der!