Takk til privat næringsliv!

Situasjonen vi er inne i, er krevende for oss alle. Hverdagen ble brått forandra. Selv om dette medfører bekymring, så viser reaksjoner fra både små og store lokale bedrifter, at smittefaren tas på alvor.

Aure kommune vil rette en stor takk til alle som bidrar, og en spesiell takk til alle private næringsdrivende som har bidratt med utstyr. Vi har mottatt alt fra håndsprit og desinfeksjonsmiddel, til vernebriller, skoovertrekk, hansker og munnbind med mer.

Tusen takk også til alle som gjør egne viktige tiltak innenfor sin bransje og sin bedrift.