Spillemiddelsøknader 2019 og lokal handlingsplan

 

Spillemidler

Alle som søker spillemidler må sende nettsøknad via anleggsregisteret.

Det er den enkelte kommune som selv fastsetter frist for sist mulig registreringsdato. 

Aure kommune setter i år fristen for å registrere spillemiddelsøknader til        1. oktober 2018.

Det er fullt mulig å ettersende alle typer vedlegg helt fram til 15. januar 2019, som er kommunens frist for oversending til fylket. Enkelte vedlegg kan også ettersendes så sent som 1. mars 2019.

Lokal handlingsplan

Forslag til innrullering av nye anlegg må gjøres skriftlig, gjerne per epost til kommunens postmottak.

Oppgi navn på anlegget, eier, organisasjonsnummer, planlagt anleggsstart (år), ca total kostnad og budsjetterte driftskostnader. Anlegg som ønskes flyttet fra punkt 10.1 Framtidige uprioriterte anlegg til kortsiktig handlingsprogram, må meldes på samme måte.

Frist for innrullering av anlegg til kortsiktig handlingsprogram for gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er satt til 1.september 2018.

Se bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 på regjeringen sine sider.

Gjeldende plan (2017-20120) og handlingsprogram (vedtatt 2017).

Kontaktinformasjon

Tove Maridal Monsø
Rådgiver næring og kultur
E-post
Telefon 71 64 74 75
Lars Kjetil Torset
Driftsleder
E-post
Telefon 71 64 74 60
Mobil 71 64 74 60

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Postadresse

Aure kommune

Postboks 33

6689 Aure