Sommerbua - ungdommens jobbsentral i sommerferien

Er du mellom 16 og 20 år og uten sommerjobb i skoleferien? Da kan du søke jobb gjennom Sommerbua.

Søknadsfrist er 1. juni 2023

Sommerbua er Aure kommunes jobbformidler mellom ungdom og oppdragsgivere. De mest vanlige arbeidsoppdragene er hagearbeid, maling, vasking, forefallende gårdsarbeid, barnepass og lignende.

 

Til deg som søker jobb

 

Vilkår for å få jobb gjennom Sommerbua

  • Du må være mellom 16-20 år det året du søker
  • Du kan i utgangspunktet jobbe maks 60 timer gjennom Sommerbua (avhengig av antall søkere og oppdrag)
  • Du må være bosatt i Aure
  • Du kan ikke jobbe for foreldre, besteforeldre eller annen nær familie.
  • Når sommerbua fordeler oppdrag prøver vi å vise hensyn til hvor du bor, hvor gammel du er og hvilken jobb du ønsker deg
  • Du kan ikke avtale arbeidsoppdrag før du søker, Sommerbua ordner oppdraget for deg

 

Når kan du melde deg på?

Vær oppmerksom på at du bare kan søke jobb i Sommerbua for sommeren 2023. 

Meld deg som arbeidstaker 

 

Lønn

Du får tarifflønn. Lønnsutbetaling skjer den 12. i hver måned mot at du har levert timelisten din innen den 3. i lønningsmåneden.

Feriepenger utbetales året etter.

 

Til deg som har oppdrag å tilby

 

Vilkår for oppdragsgiver

  • Du må betale kroner 100,- per time for innleid arbeidskraft.
  • Aure kommune dekker resten av lønnskostnadene og tar seg av alt det praktiske med arbeidsavtaler, lønnsutbetalinger, forsikringer, arbeidsgiveravgift og så videre.
  • Faktura blir sendt til oppdragsgiver når Sommerbua er ferdig for sesongen.

Du kan bare melde inn oppdrag til Sommerbua i løpet av vår og sommer 2023. 

Meld deg som oppdragsgiver

 

Kontaktinformasjon

Mari Karin Lesund, saksbehandler Servicekontoret: telefon 917 59 327

Marit Berg, enhetsleder Utvikling og service: telefon 913 09 438