Søknad om dispensasjon fra sjøområdeplan for Aure kommune - Fiskholman

Det er fremmet søknad fra MOWI ASA region Midt om dispensasjon fra sjøområdeplanen for Aure kommune. Søknaden gjelder et område som i dag ikke er satt av til akvakulturformål. 

Det søkes om dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg ved Fiskholman i Aure kommune. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 20.05.22-04.06.22. Fullstendig søknad er tilgjengelig på servicekontoret i Aure rådhus.

Søknad med kart som viser lokalisering av omsøkte lokalitet finner du her:

Søknad om dispensasjon Fiskholman (PDF, 349 kB)

Kartvedlegg (PDF, 5 MB)

Eventuelle merknader sendes på elektronisk skjema, eller som brev til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure innen 5. juni 2022. Merk uttalelsen med ref. 22/00606.