Søknad om dispensasjon fra interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre

Det er fremmet søknad fra Lerøy Midt as om dispensasjon fra sjøområdeplanen for Aure kommune. Søknaden gjelder et område som i dag ikke er satt av til akvakulturformål.

Det søkes om dispensasjon i forbindelse med utvidelse av oppdrettsanlegg ved Fætten i Heim kommune. Noen av forankringene/stagene vil strekke seg inn i Aure kommune.

Søknad om dispensasjon (PDF, 2 MB).

Situasjonsplan (PDF, 384 kB).

Merknader eller uttale sendes helst via elektronisk skjema. Man kan også sende på e-post til postmottak@aure.kommune.no eller til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE innen 24.mars 2023.