Søknad fra Salmar Oppdrett as om tillatelse til arealendring og utvidelse av MTB på lokaliteten 33617 Gjerde

Det foreligger søknad fra Salmar Oppdrett as om tillatelse til arealendring og utvidelse av MTB på lokaliteten 33617 Gjerde i Aure kommune (63° 27,919’ N 8° 26,059’ Ø (Euref89/WGS84) med 1560 tonn til 6240 tonn.

I søknaden opplyses det at det er ønskelig å optimalisere anleggsdesign for best mulig vanngjennomstrømming og tilgang på friskt oksygenrikt vann. Dette er en av de viktigste grunnforutsetningene for god fiskevelferdsmessig og miljømessig drift. Nytt anlegg vil ligge mer på tvers av rådende strømretninger, noe som vil øke vanngjennomstrømmingen til merdene.

Søknad (PDF, 402 kB)

Strømrapport (PDF, 11 MB)

Kartpakke til søknad (PDF, 7 MB)

Vurdering av behov for konsekvensutredning (PDF, 835 kB)

Det presiseres at det finnes mange flere dokumenter tilknyttet søknaden og disse er tilgjengelig via kommunens innsynsløsning  - sak 19/00662.

Merknader eller uttale sendes helst via elektronisk skjema. Man kan også sende på e-post til postmottak@aure.kommune.no eller til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE innen 8.april 2023. 

Kontaktinformasjon

Bernt Olav Simonsen
Enhetsleder Plan og drift
E-post
Telefon 90 50 08 78

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure