Se kommunestyre direkte på KommuneTV

Kommunestyret har møtet tirsdag 23.06 kl. 11.00.

Du kan følge sendingen direkte her: KommuneTV

Innkalling og saksliste finner du her:  Kommunestyre 23.06.2020