Regionalt miljøprogram (RMP) i landbruket

Det er mulig å søke fra 15. september, med søknadsfrist 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen 15. november.

Miljøprogrammet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

For mer informasjon se under landbruk på hjemmesiden