Redusert kapasitet på ladestasjon Aure sentrum

Pga teknisk feil er begge hurtigladere (punkt 1-4) ute av drift fra 2 juli 2022. Utbedring er bestilt.

Det er mulighet og lade bil på Skarsøya, nærmere bestemt Vihals ved Coop-Marked, der det er tre ladepunkt for El-bil.