Redusert drift ved Aure legekontor

Fra og med mandag 16. mars innføres redusert drift ved Aure legekontor, dette for å begrense fare for smitte blant helsepersonell. Berørte pasienter vil bli kontaktet. Mer detaljert informasjon følger.