Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

 

Rådmannen har nå overlevert sitt forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 til våre folkevalgte politikere. Det er nå politikerne som tar over ansvaret for den videre behandling fram til endelig vedtak blir gjort i kommunestyrets møte den 20. desember.

Før behandlingen i kommunestyret skal saken behandles i hovedutvalgene og formannskapet. Også kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget. Forslaget til driftsbudsjett har en brutto utgiftsramme på 376 mill kroner, hvorav utgifter til renter og avdrag utgjør 23 mill kroner. I 2018 foreslås det investert for 119 mill kroner, noe som fører til at kommunegjelden gjør et nytt hopp oppover, og utgiftene til renter og avdrag øker til 32 mill kroner.

Aure kommune har i flere år hatt betydelige "ekstrainntekter" som følge av inndelingstilskudd fra staten etter kommunesammenslåingen, og eiendomsskatt fra det mobile gasskraftverket. Dette vil forsvinne i løpet av de nærmeste årene. I statsbudsjettet for foreslår regjeringen å fjerne deler av eiendomsskatten, som i tilfelle det vedtas betyr at Aure vil miste ytterligere ca 25 mill kroner. Reduserte inntekter og økte utgifter går ikke i hop, og kommunen har derved store utfordringer med å finne gode og bærekraftige løsninger.

Noen av forslagene som legges fram vil nok både ryste og provosere berørte. Til tross for de foreslåtte tiltakene viser beregningene at det fortsatt er langt til mål når nye utfordringer står for døra etter 2021. Det understreker de utfordringer kommunen står overfor. Kommunen må hele tiden arbeide for å tilpasse driftsnivået til inntektene.

Alle utfordringer er til for å løses. Det gjelder bare å velge mål samt strategier og konkrete handlinger for å nå målet. Slik er det også med de utfordringer Aure står foran. De fleste kan la seg løse til det beste for innbyggerne og næringslivet ved i fellesskap å ta de nødvendige og riktige prioriteringer og valg, og ta konsekvensen av de valg som må gjøres.

Budsjettheftet inneholder mye informasjon om kommunenes oppgaver og utfordringer, og anbefales for alle som er interessert i hvordan kommunen vår - og de kommunale tjenestene - skal være i framtida.

Kontaktinformasjon

Håvard Sagli
Rådmann
E-post
Mobil 905 48 495
Peder Hønsvik
Økonomisjef
E-post
Telefon 71 64 74 22

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Postadresse

Aure kommune

Postboks 33

6689 Aure