Publikumsmottaket ved NAV Aure holdes stengt som et forebyggende tiltak mot spredning av koronavirus fra og med 12.03.20

Ved behov, kan NAV Aure kontaktes på telefon:

Partallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf.  48 13 28 52

Oddetallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf. 41 29 13 43

NAV  Aure tar også imot muntlige søknader om sosialhjelp eller via e-post.

Dokumenter som skal leveres til NAV Aure, legges i konvolutt i hvit postkasse utenfor NAV Aure.