Pressemelding: Svenske ferievikarer i Hjemmetjenesten

Enhet for omsorg i Aure kommune har også i år ansatt svenske sommervikarer. I samråd med smittevernslege bestemte vi i god tid før vikarenes ankomst at de skulle gå direkte i karantene før de kunne starte i jobb.

De nasjonale retningslinjene tilsa at vikarene kunne starte rett i jobb uten karantenetid, noe som kan være årsaken til at andre kommuner nå ser en oppblomstring av corona med bakgrunn i utenlandske vikarer.

Aure kommune vil derfor presisere at alle våre svenske sommervikarer gjennomfører full karantene i 10 dager før de starter å jobbe i helse- og omsorgstjenestene.

Kontaktinformasjon

Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 64 75 24
Mobil 904 10 657
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984