Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Rådmann Håvard Sagli presenterer forslag til økonomi- og handlingsplan 2021-24 og budsjett 2021 mandag 9. november klokka 14.00.

På grunn av den rådende koronasituasjonen vil presentasjonen i år foregå digitalt via kommune-tv.

Aure kommune inviterer politikere, innbyggere og ansatte til å følge presentasjonen av rådmannens budsjettforslag. 

Sendingen starter klokka 14.00, og kan sees både på mobil, pc og nettbrett. 

 

Se presentasjon av rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2021-24 og budsjett 2021