Opptak fra folkemøte om vindkraft i Aure Arena

Torsdag 29. august 2019 ble det avholdt folkemøte om vindkraftsaken i Aure Arena.

Møtet ble streamet direkte, her kan du også se opptak fra møtet:

 

Program

19.00 Velkommen v/ ordfører Ingunn Golmen

 

19.10 Norges vassdrags og energidirektorat (NVE):

Nasjonal ramme for vindkraft v/ Jørgen Kocbach Bølling                                  

Korte avklarende spørsmål.

 

19.40 Njordr As                                                                                                             

Skardsøya vindkraftanlegg

Korte avklarende spørsmål

 

20.10 Innlegg fra to kommuner som har erfaring med vindkraftutbygging.          

Smøla kommune v/ordfører Roger Osen

Åfjord kommune v/ varaordfører Jon Husdal

Korte avklarende spørsmål.

 

21.00 Pause med kaffe og rundstykker                                                                

 

21.30 Aure kommune

Avtale mellom Njordr as og Aure kommune v/ ordfører Ingunn Golmen              

Korte avklarende spørsmål.

 

21.50 Folkeaksjon mot vindkraft i Aure                                                               

Innlegg

Korte avklarende spørsmål

 

22.15 Panel med innlederne 

Anledning til å stille spørsmål til innleggene.

 

23.00 Avslutning og vel hjem v/ ordfører Ingunn Golmen