Økt skogbrannfare - Vær forsiktig!

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR) sin anbefaling er å være svært forsiktig med åpen ild.

  • Generell krav til aktsomhet gjelder alltid, uansett.
  • Det er generelt bålforbud fra 15.april til 15.september. Dette er et generelt forbud mot å tenne bål. engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark.
  • Ikke kast fra deg noe i naturen. Gjenstander som sneiper og glass kan få voldsomme følger.
  • Er uhellet ute, ring 110 så snart så mulig!

Med det varme og tørre været vi opplever på Nordmøre for tiden, øker faren for skog-, gress- og lyngbrann. Meteorologisk institutt har gitt farevarsel for skogbrann i Nord-Norge og Trøndelag.

På Nordmøre har vi hatt flere dager uten nedbør, og dette ser ut til å fortsette de neste sju-åtte dagene, ifølge yr.no.

Nordmøre brann og redning følger nøye med på situasjonen og vurderer fortløpende forebyggende tiltak og beredskap dersom faren skulle øke.

Kontaktinformasjon

Brannvesen NIBR
Telefon 71 57 42 50

Aure kommune er tilknyttet Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NIBR)