Nyttårshilsen fra ordfører Ingunn Golmen

Da er vi kommet til et nytt årsskifte, og et helt nytt år ligger foran oss. Hva det nye året bringer av stort og smått, sorger og gleder, vet heldigvis ingen.

Men for egen del vet jeg at dette er siste gangen jeg skriver nyttårshilsen som ordfører i Aure kommune. Gjennom snart 12 år har det vært en av de oppgavene jeg har satt pris på. Å oppsummere året som gikk, og tenke noen tanker for det nye som ligger foran oss. Jeg har selv valgt å si nei takk til å bli renominert, så det er ingen grunn til å henge med hodet, men likevel er det litt vemodig.

Å være ordfører er ikke en jobb, det er kommunens høyeste tillitsverv man får mulighet til å bekle for en eller flere perioder. Det er en oppgave som fort blir altoppslukende. Uansett hvor mye man jobber, er det alltid mer en kunne gjort. Av og til har jeg kjent på at jeg burde stått på mer i den eller den saken. Ikke sikkert at det ville endret noe, men da hadde jeg i alle fall gjort alt som gjøres kunne. Andre ganger er det motsatt, jeg kunne spart meg å bruke sene kveldstimer på å skrive en uttale, den ble uansett ikke tatt til følge. Men slik er det nok i de fleste yrker, noe av det vi gjør er fånyttes, noe lykkes vi med.

Det jeg kommer til å huske best fra mine år som ordfører, er alle de fine folkene jeg har møtt. Det kan være en innbygger som kommer innom kontoret for å snakke om sin situasjon og sin sak. Som kanskje har grudd seg lenge, og som virkelig har motet seg opp til å ta kontakt. I slike situasjoner har jeg lagt vekt på å la folk få komme fram med det de har på hjertet, og være en god lytter. Noen ganger kan jeg hjelpe folk videre ved å gi råd og henvise til andre instanser. Andre ganger er det ikke så mye jeg kan bidra med utover det å lytte, men jeg har alltid forsøkt å ta folk på alvor.

Så er det alle møtene med mine politiske kolleger, både lokalt og regionalt. Jeg har blitt kjent med en rekke hyggelige folk som jeg ellers ikke ville ha truffet, og det er veldig givende. Selv om vi tilhører ulike politiske partier og kan være uenige om sak, er det svært mange gode vennskap jeg har fått gjennom politikken.

Også de mange møtene jeg har hatt med folk ute på ulike arbeidsplasser i bygda, har vært veldig interessante. Jeg blir alltid like imponert over hvor mye god kunnskap, vilje og energi som finnes ute blant folk. Det er mange flotte bedrifter i kommunen vår, og en viktig oppgave for en ordfører er å fronte og serve det lokale næringslivet. Jeg skulle gjerne brukt enda mer tid på det, for en distriktskommune som Aure er helt avhengig av et oppegående næringsliv.

Så har det også vært noen helt ekstraordinære møtet gjennom årene. F.eks med 100-åringen Anna Gresset som var så sprek og vital at det var en fryd å snakke med ho. Ho døde i høst, like etter sin 103-års dag. Jeg blir ydmyk i slike møter. De som har levd et langt liv og opplevd at verden har forandret seg totalt. Fra den gangen Aure var et samfunn bygd helt og fullt på primærnæringene, der svært få fikk mulighet til å få utdanning utover den 7-årige grunnskolen, og kun familien var sikkerhetsnett dersom noe gikk galt. Folk som har gjennomlevd nedgangstider i mellomkrigstida, 2.verdenskrig, oppgangstida etter krigen, med den revolusjonen som elektrisk kraft utgjorde, og fram til det oljesmurte velstandssamfunnet vi lever i nå. Det er en enorm reise både i sosial og teknisk forstand, og det er ikke rart om noen av dem stiller spørsmål ved om det samfunnet vi har nå er bærekraftig og kan stå seg i framtida. Jeg synes det er svært interessant å lytte og lære av slike samtaler, og ta med seg perspektivene det gir.

Kongeparet spaserer mot kirken - Klikk for stort bilde

Som ordfører har jeg også hatt gleden av å være vertskap når kommunen har hatt besøk. Det toppet seg i 2014 da kongeparet besøkte Aure og 5 andre Nordmørskommuner. Den kongelige uke, da jeg først var med på den offisielle feiringa av 200-års jubileet for grunnloven i Oslo, og noen dager senere fikk være vertskap for kongeparet i strålende vårvær her i Aure, blir nok stående som mine flotteste minner fra ordførerperioden. Det var rett og slett en stor opplevelse.

En annen oppgave som er helt i den andre enden av skalaen, er å lede det kommunale arbeidet i krisesituasjoner. Det har vært noen slike hendelser også gjennom årene. Det kan være storm og uvær, branner, alvorlige trafikkuhell eller andre krisesituasjoner som gjør at vi må sette kommunal krisestab. Ting skjer når man minst venter det, og man er ikke alltid like forberedt når vanskelige situasjoner oppstår. Men sammen med dyktige folk innen brann, politi og helsevesen, og fra vår egen stab og kirka, så har vi så langt klart å håndtere de hendelsene som har oppstått.

Jeg opplever også at folk i Aure og Tustna er svært flinke til å ta vare på hverandre når ulykker og alvorlig sykdom rammer. Det har vi også sett dette siste året, mange bryr seg og stiller opp for de familiene som blir rammet av harde slag.

De frivillige er en viktig faktor for lokalsamfunnet. Uten frivillighet hadde det vært lite av de mange tilbudene vi har i vår kommune. Enten det er sport, musikk eller annet lagsarbeid, svært mange stiller opp. De sørger for at skiløyper kjøres opp, forsamlingshus repareres, eldre og unge får ulike fritidstilbud, og basarbord fylles opp. Frivilligsentralen som har fungert et års tid nå, er også med å fyller ut dette bildet. Og totalt sett utgjør frivillig arbeid et svært viktig bidrag for at hjulene i lokalsamfunnet går rundt.

Aure kommune har vært ansett som en forholdsvis rik kommune, med gode kommunale tjenester. Men på grunn av endrede forutsetninger får kommunen mindre frie inntekter de neste årene. Det gjør at vi må forsøke å jobbe smartere og strekke midlene lengre enn før. Forhåpentligvis klarer vi å skjerme tjenestene ut til innbyggerne, selv om vi må gjøre noen tilpasninger. Fra høsten 2019 legger vi ned Straumsvik skole, det er den tredje barneskolen som legges ned i min ordførertid. Kanskje ikke noe å være stolt over, men nødvendig fordi barnetallet har gått ned og vi må drive mer effektivt. Og selv om smått er godt i mange sammenhenger, tror jeg også det kan være godt for barna å få et litt større skolemiljø, med flere muligheter til å velge sine venner.

I løpet av det kommende året må vi også finne en løsning for Sør-Tustna skole slik at vi får effektuert vedtaket av å samle elevene på Tustna i ett skolebygg. Det klart beste er et nybygg, men inntil kommunen har råd til en full utbygging, må vi sjekke ut flere muligheter, f.eks leie av brakker.

Innenfor helse og omsorg håper jeg vi klarer å opprettholde de gode tilbudene Aure kommune har. Antall eldre vokser etter hvert, og selv om flere holder seg friskere lengre, må vi innse at det blir krevende å skaffe nok hjelp til alle som trenger det. Jeg tror at frivillighet blir enda viktigere også på dette feltet. Å ha noen som stikker innom for en prat og som kan gi en hjelpende hånd med praktiske oppgaver, kan avlaste det kommunale hjelpeapparatet og gi økt trivsel for alle parter.

Omsorg og omtanke for de i rundt oss koster lite og gir mye tilbake. Det gjelder i alle livets faser, og er en ledestjerne som jeg har prøvd å leve etter. Etter 15. oktober håper jeg å få litt bedre tid til å være medmenneske for dem i rundt meg. Jeg gleder med også til å få tid til å være mer ute i naturen og drive med praktisk gårdsarbeid.

Men jeg slutter ikke med politikk. Fortsatt har jeg 9 måneder igjen som ordfører, og etterpå håper jeg fortsette å gjøre en innsats både for vår egen kommune og regionen, gjennom å delta i fylkespolitikken.

Det er mange oppgaver som venter, både innen samferdsel, helse og utdanning. Det første jeg skal ta fatt i på nyåret er å jobbe opp mot Helseforetaket. Jeg er svært spent på hva de tenker rundt både Aure rehabiliteringssenter og ambulansetilbudet. Selv om det ikke er sagt i klartekst har jeg en sterk følelse av at arbeidsplasser i utkanten er lettere å kutte enn de som befinner seg sentralt. Fra Aure kommunes side er det enkelt å melde at vi trenger de tilbudene vi har i kommunen. Å akseptere kutt i ambulansetilbudet er ikke aktuelt, særlig ikke når vi vet at det blir enda lengre reisevei til akuttsykehus i framtida.

Når det gjelder rehabilitering, tenker jeg at det tilbudet som er bygd opp ved Aure rehabiliteringssenter, er et svært høyt og kompetent miljø som ikke bare kan kuttes eller flyttes på uten at det gir store negative konsekvenser. Aller mest for pasientene som vil miste et svært godt behandlingstilbud, men også for de ansatte som ikke uten videre kan følge med dersom arbeidsplassen flyttes. Jeg tenker at vi som kommune må kjempe det vi kan for å opprettholde disse viktige tilbudene, og jeg regner med at lokalsamfunnet nok en gang vil stå ring om Aure rehabiliteringssenter.

På samferdselssiden jobber vi fortsatt målrettet for å etablere nytt fergesamband mellom Aure og Hitra. Det vil gi masse gode ringvirkninger for næringsliv og bosetting på begge sider av leia. Rett før jul hadde vi et godt eiermøte i selskapet MINOFAS (Midt-Norsk fergeallianse AS), og både Hitra og Aure har satt av penger til oppstart av sambandet i sine langtidsbudsjett. Nå oppfordrer vi de andre eierkommunene, fylkeskommunene og næringslivet på begge sider til å gjøre det samme, og samtidig arbeide for å finne nye og rimelige løsninger for etablering av fergetillegg og drift for de to første årene. Ambisjonen er fortsatt oppstart i 2021.

Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt positivt gjennom 2018 for at Aure kommune har vært et godt sted å leve og bo, og oppfordre alle andre til å fortsette det gode arbeidet også inn i det nye året.

Godt nytt år!

 

Beste hilsen fra ordfører Ingunn Golmen

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure