Nytt tiltak i Regionalt miljøprogram(RMP): Klimarådgiving

Kyr på beite Kari Ingeborg Hårstad Fra i år blir klimarådgiving tatt inn som nytt tiltak i regionale miljøtilskudd i jordbruket. Dette er ei konkret føring fra jordbruksavtalen

Foretak som har gjennomført klimarådgiving i perioden fram til 15.oktober i år, kan nå i år søke om tilskudd gjennom RMP. Tilsvarende vil det være videre: Klimarådgiving må være gjennomført i perioden 15.oktober foregående år til 15.oktober i søknadsåret. 

Formålet med klimarådgiving er en helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak av klimagasser på gården med tanke på å gjennomføre klimatiltak. Tiltaksplan og kvittering for utført rådgiving må legges ved søknaden. 

Rådgivingsopplegget må bære godkjent av Landbruksdirektoratet, og foreløpig er det Norsk landbruksrådgiving og rådgivingstjenesten i TINE som har godkjente klimarådgivere. 

Det vil blir 3 ulike tiltaksklasser: 

  1. En-til-en-rådgiving med høg sats. Tiltaksplan som omfatter både husdyrproduksjon og planteproduksjon. Grovfôrproduksjon tilhørende husdyrproduksjon regnes som husdyrproduksjon og ikke planteproduksjon. Foreløpig sats: kr 6 000
  2. En-til-en-rådgiving med lav sats. Tiltaksplan som omfatter enten husdyrproduksjon eller planteproduksjon. Foreløpig sats: kr 4 000. 
  3. Grupperådgiving. Tiltaksplan som er utarbeid med bakgrunn i at rådgivinga har vært retta mot to eller flere foretak samlet. Foreløpig sats: kr 2 000. 

Les mer om Regionalt miljøprogram på hjemmesida til Statsforvalteren i Møre og Romsdal.