Nye lokale vedtekter for gravplassane i Aure

Aure kyrkjelege fellesråd har i sak 37/2021 vedteke nye lokale vedtekter for gravplassane i Aure

Vedtektene låg ute til høyring fram til 28. februar 2022

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark godkjente de lokale forskriftene for gravplassane i Aure kommune 04. august 2022

Dei nye vedtektene kan du lese her (PDF, 41 kB)

Kyrkjene i Aure si heimeside finn du her