MRmat 2019 - fagdager lokalmat

Sett av datoene 19. og 20. mars 2019 - da arrangeres MRmat 2019 i Ålesund.

Årets tema

Merkevarebygging, kommunikasjon -  og betydningen av nettverk og samarbeid.

Det blir både plenumsforedrag, praktiske og teoretiske kurs. Endelig program kommer i løpet av oktober.
 

Mer informasjon?

Ta kontakt med Matnavet på Mære ved Gunn Bratberg på telefon 45 48 78 40 eller epost: gunbr@trondelagfylke.no