Møte i formannskapet fredag 25. november

Fredag 25. november klokka 11.00 holder formannskapet årets siste møte

Flere viktige saker skal opp til behandling:

  • Stipend til unge talenter
  • Kortsiktig handlingsprogram, Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
  • Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Aure kommune 2023 - 2030
  • Kommunale betalingssatser og gebyr 2023
  • Høring - grunnrenteskatt på havbruk
  • Høring- inntektssystemet for kommunene
  • Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
  • Politisk møteplan for 2023

Komplett sakliste og innkalling kan du lese her

Møtet sendes direkte på kommunetv fra klokka 11.00. Du kan se sendingen direkte her