Mentorordninga i landbruket 2022

Søknadsfristen for Mentorordninga er 1. desember. 

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør ei formell avtale med en erfaren kollega om å være diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer. 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvaret for ordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Søknadsfristen for mentorordningen er 1 desember 2021. 

Før søknadsskjema og mer informasjon kan dere besøke Landbruk Nordvests hjemmeside.