Kveldskurs ved Aure voksenopplæring

Ved Aure voksenopplæring setter vi i gang kveldskurs i norsk i januar, med forbehold om endelig godkjenning i budsjettbehandling.

Kurset starter ved minst 5 søkere/ deltakere.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for personer som trenger begynneropplæring, og for de som kan litt norsk fra før, (nivå A1-A2).

 

Hvilke dager er det kurs?

Kurset blir holdt tirsdager og torsdager klokka 17.15-19.45 i lokalene til Aure voksenopplæring, Aurdalsvegen 69.

Kursstart er tirsdag 3. januar 2023.

 

Hva koster kveldskurset?

Priser per semester:

Voksenopplæring
Voksenopplæring Pris
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (kveldskurs, pris per semester) 4860
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (dagkurs, pris per semester) 7245
Muntlig norskprøve 780
Skriftlig norskprøve (alle tre delprøver samlet) 870
Skriftlig norskprøve, en enkelt delprøve 540
Samfunnskunnskapsprøven 540
Statsborgerprøven 540

 

Mer informasjon og påmelding

Informasjon på engelsk: Norwegian classes for adults

Påmeldingsskjema: Opplæring i norsk og samfunnsfag