Kunngjøringer fra kulturavdelinga

Bilde av penger - Klikk for stort bilde  

Nå er det tid for å foreslå kandidater til kulturpris, komme med innspill til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og søke om spillemidler for 2023.

Nedenfor ser du fristene:

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2023

Rullering av kortsiktig handlingsprogram 2022

Innspill til handlingsprogrammet sendes postmottak@aure.kommune.no innen 1. oktober 2022.

 

Spillemidler til idrett og fysisk aktivitet, søknader for 2023

Alle må søke elektronisk på www.anleggsregisteret.no

Frist for å søke er 1. november 2022.

 

Kulturprisen 2022

For usedvanlig innsats i kommunen innenfor området kultur og som bidrar til å videreutvikle Aure Kommune og lokalsamfunnet på en positiv måte.

Frist for innsending av forslag med nødvendige opplysninger om kandidater er 1. oktober 2022.

 

Utfyllende informasjon om alle ordningene finner du under Priser, stipend og tilskuddsordninger