Kunngjøring av forskrift om vann- og avløpsgebyr i Aure kommune

Aure kommune har vedtatt ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer fra 01.01.2021

Kommunestyret vedtok 23.06.2020 (sak 29/20) ny forskrift om vann- og avløpsgebyr  i Aure kommune. Saken (arkivref. 20/580-5) var først behandlet i hovedutvalg for kommuneutvikling (sak 38/20). Den nye forskriften gjelder fra 01.01.2021, og opphever fra samme dato tidligere lokal forskrift for vass- og kloakkavgifter av 13.mars 2008 (sak 5/08, arkivref. 8/336). Saksutskrift og forskrift finner du her (klikk på lenkene under for å se dokumentene):

Saksutskrift - Forskrift om VA-gebyr i Aure kommune 2021 (PDF, 374 kB)

Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Aure kommune (PDF, 166 kB)