Koronavirus - vedrørende innreise til Aure kommune

Flere kommuner rundt oss har vedtatt å forby innreise til kommunen. Kriseledelsen i Aure har også diskutert slike tiltak.

I Aure kommune har vi ingen kjente smittetilfeller. Det er en annen og mer alvorlig situasjon i mange andre kommuner i landet. Kriseledelsen i Aure mener at det er avgjørende å redusere smittepresset, da kommunen generelt, og helse og omsorgstjenesten spesielt, har begrenset kapasitet og må beskyttes. Vi ber derfor om ingen innreise til Aure kommune, med mindre dette er strengt nødvendig.

Aure har endel gjennomgangstrafikk og ansatte som reiser på tvers av kommunegrenser. Reisende som er på gjennomreise eller på arbeid oppfordres på det sterkeste å ikke oppsøke store folkemengder, og gjøre sitt ytterste for å begrense smittebegrensing.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldene føringer om karantene og isolasjon.