Koronavirus - kunngjøring fra Nordmøre Krisesenter IKS

Helsedirektoratet har nå innført svært strenge tiltak for å hindre Koronaspredning, og Nordmøre Krisesenter IKS må følge myndighetenes retningslinjer.

Voldsutsatte er ofte i akutt behov for hjelp og beskyttelse, og vi ser det som svært viktig å oppretthold tjenestetilbudet i størst mulig grad. For å begrense smittefare overfor brukere og ansatte har vi iverksatt nødvendige tiltak inntil nye bestemmelser fattes. Vårt tilbud vil være som følger:

  • Botilbudet opprettholdes for de som er i akutt behov for beskyttelse og sikkerhet.
  • Det gis ikke et samtaletilbud ved personlig oppmøte på krisesenteret, men veiledning/samtaler gjennomføres på telefon.
  • Døgnbemannet telefon.
  • Advokatvakt/juridisk bistand gjennomføres på telefon.
  • Møter, kurs og aktiviteter er avlyst.

 

 

Kristiansund 16.03.2020

For Nordmøre Krisesenter IKS

v/Anita Borlaug