Koronavirus - Informasjon til hytteeiere i Aure

Aure kommune er en stor hyttekommune med ca 1500 fritidsboliger. For å hindre videre smittespredning lokalt og nasjonalt oppfordrer vi nå eiere av hytter/fritidsboliger om å ikke dra på hytta.

Folkehelseinstituttet og nasjonale myndigheter oppfordrer nå til at en skal begrense alle reiser både i fritids- og jobbsammenheng. Vi anmoder derfor sterkt om at folk holder seg hjemme på sitt permanente bosted. Dette fordi vi ikke ønsker tilreisende med mulig smitte i kommunen, samt at sykdom blant personer som ikke normalt er bosatt i kommunen vil belaste vårt helsevesen unødig hardt.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre, men mener at dette er et nødvendig og riktig tiltak slik situasjonen er i dag.