Koronavirus - informasjon fra veterinærtvakta Aure og Smøla

Veterinærvakta Aure og Smøla har tatt ulike forholdsregler for å forebygge smitte og for å beskytte pasienter og dyr. 

Et folkehelseproblem

Viruset SARS-CoV-2 som forårsaker sykdommen covid-19 mistenkes å være zoonotisk, det vil si at viruset antas å ha oppstått hos dyr. Likevel regnes smitteutbredelsen nå å være forårsaket av smitte fra person til person. Norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Koronaviruset utgjør heller ikke en direkte fare for dyrehelsen i Norge. 
Noen føre-var-hensyn er likevel anbefalt. Det er alltid lurt med god håndhygiene ved kontakt med dyr. Personer med påvist koronasmitte bør være ekstra nøye med hygienen og begrense nærkontakt både med kjæledyr og matproduserende dyr. 

Veterinærtjenesten i Aure og Smøla

Veterinærene forholder seg til utbruddet av koronasmitte for å ivareta to hensyn:

  • Utførelsen av veterinærtjenesten skal i minst mulig grad føre til smittespredning fra person til person.
  • Sykdom eller karantene hos de to veterinærene må unngås for å kunne opprettholde veterinærvaktberedskapen i kommunene. 

Midlertidige tiltak

Matproduserende dyr:

  1. Alle besøk utover akutt sykdomsbehandling, inseminering og besøk for å oppfylle ulike forskriftskrav og vaksinasjonsregimer, kan utsettes på ubestemt tid.
  2. Besøk gjennomføres i størst mulig grad uten eier eller andre personer til stede; eier oppfordres til å tilrettelegge for dette.
  3. Eiere oppfordres til å tilrettelegge for god smittehygiene; orden i smittesluser, tilgang på rent besetningstøy, såpe, tørkepapir o.l.
  4. Veterinærer desinfisere hender før/etter hvert besøk.
  5. Ved nødvendige besøk hvor personer i karantene/påvist koronasmitte må være til stede, vurderer veterinær å bruke hansker, munnbind, engangskjeledress og lignende utstyr. 

Hobbydyr:

  1. Konsultasjoner utover akutt sykdomsbehandling kan utsettes på ubestemt tid.
  2. Forut konsultasjoner bes eier informere om eventuelle symptomer/karantene/påvist koronasmitte.
  3. Hvis nødvendig konsultasjon hvor eier er i karantene/fått påvist koronasmitte, må annen enn eier bringe dyret. For veterinær gjelder vanlige hygienetiltak; hansker/munnbind/vernebriller ved undersøkelse av ansikt/munnhule. Etter undersøkelse skiftes overdel og hender vaskes/desinfiseres. 

Veterinærer vil ovenfor kommuner og dyreeiere ved behov tilby hjelp, fagkompetanse og eventuelt utstyr. 

Veterinær Tore Solenes - mob: 95779679
Veterinær Odd Jorulv Skjølberg - mob: 98247909

Kontaktinformasjon

Veterinærtjenesten
Vakttelefon
Telefon 71 64 84 00