Koronavirus - Informasjon fra legekontorene i Aure kommune

 

Følgende tiltak er iverksatt ved legekontorene i Aure for å  hindre smitte av koronavirus:

Aure legekontor

For å hindre smitte av Koronavirus blir driften ved Aure legekontor betydelig redusert. Vi deler personalet i to team som vil jobbe annenhver dag. Dette for å begrense sårbarhet ved eventuell karantene. Mange vil få telefon om avlyst time.

Kontoret vil tilby akutt hjelp. Alle oppfordres til å vurdere å utsette behov for legekonsultasjon som ikke haster. Alle henvendelser skal gjøres pr telefon. Dørene inn til legekontoret vil holdes låst. Dette med virkning fra og med mandag 16.3.20.

 

Tustna legekontor

Tustna legekontor begrenser drift og adgang til legekontorene for å redusere spredning av koronavirus. Hvis du ikke mottar avlysning av time må du møte som avtalt. Kun de med timeavtale har adgang inn til legekontoret. Vi henstiller alle til å benytte e-konsultasjon på vår hjemmeside. Telefonen er betjent som vanlig.

Bestill e-konsultasjon her: Tustna legekontor, pasientsky