Koronavirus - Informasjon fra Enhet for Omsorg

Enhet for omsorg består av Aure kommunes hjemmetjenester, sykehjem, samt habilitering og demenstjenester. Vi har tatt flere forhåndsregel for å forbygge smitte og for å beskytte pasienter i risikogruppen.

Adgangskontroll og besøksstans

Alle funksjonsbygg i kommunene er stengt. Dette innebærer at vi ikke tar mot besøkende ved:

 • Hjemmetjenestens kontorer på Aure helsesenter. Vakttelefon: 97 03 23 53 (Aure)
 • Hjemmetjenesten base ved Gullstein omsorgsboliger og Tustna helse- og omsorgssenter. Vakttelefon: 91 59 00 73 (Tustna)

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

Vi har innført adgangskontroll og alminnelig besøksstans ved alle våre sykehjem og omsorgsboliger. Vi oppfordrer beboere til å holde seg hjemme i henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet. Dørene til følgende bygg stenges mandag 16. mars:

 • Aure sykehjem (Aure helsesenter)
 • Tustna helse- og omsorgssenter
 • Gullstein omsorgsbolig
 • Solbakken bokollektiv
 • Aure omsorgsboliger
 • Leira omsorgsboliger
 • Skogan bolig
 • Heldøgns omsorg sine boliger

 

Aktivitetstilbud

Følgende aktivitetstilbud utgår inntil videre:

 • Fritidsassistentordningen / Randi-dag
 • Torsdagskaffe (arr. Aure Helselag)
 • Fredagstrimmen
 • Matkista (arr. Frivilligsentralen)
 • Eldretrim på tirsdag (arr.Tustna helselag)

 

Tjenestetilbud

Vi har allerede utfordringer med å ha nok helsepersonell på jobb til enhver tid. Brukere og pasienter av våre tjenester vil derfor oppleve endring i tjenestetilbudet sitt, da vi er pliktig til å prioritere nødvendig helsehjelp. Tjenester som praktisk bistand/hjemmehjelp, hjemmetrening, saksbehandling vil kunne utgå. Vi vil forsøke å fortløpende informere ved drastiske endringer i tjenestetilbudet, men man kan forvente at dette vil reduseres til et minimum hvis kommunen får ytterligere mangel på helsepersonell. 

Vi oppfordrer pårørende som har mulighet til å ta over hele- eller deler av ansvaret for brukere av våre tjenester, til å ta kontakt med den respektive avdelingen.

Vi oppfordrer brukere og pårørende som har fått påbud om hjemmeisolasjon eller -karantene om å overholde denne. Videre minner vi om statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie oppfordring om at folk ikke hamstrer mat i butikkene.

Vi oppfordrer også utdannet helsepersonell som jobber innenfor andre yrker i kommunen om å ta kontakt med enhetsleder på mail hvis man ønsker å bistå i en beredskapssituasjon.